Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De geboorte van Mohammed

  De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, werd geboren in een buitenplaats van Beni Haashim in Mekka, op…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De begintijd van de islam

  Na de eerste verzen van de Qor’aan ontving de profeet Mohammed steeds weer nieuwe openbaringen, soms met lange periodes ertussen.…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  De aanbevolen handelingen van het gebed

  De aanbevolen handelingen van het gebed zijn de handelingen die aanbevelenswaardig geacht worden voor degene die bidt. Hij onderhoudt het…
  Het leven van de profeet
  3 juni 2013

  De reizen van de profeet naar het Shaam-gebied

  Mohammed’s eerste reis naar het Shaam-gebied (Syrië) Abutalib besloot op een gegeven moment deel te nemen aan een handelsreis naar…
  Wetgeving
  5 januari 2017

  Alles wat naar het Harame leidt, is zelf ook Haram.

  Een ander Islamitisch principe is, dat als iets verboden is, alles wat ertoe leidt ook verboden is. Hiermee heeft de…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  Hoe bid je?

  Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bidden jullie zoals jullie mij hebben zien bidden”. Allen zijn het erover eens.…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De israa’ en mi’raadj (de nachtelijke reis en hemelvaart)

  Op een nacht gebeurde er iets heel bijzonders met de profeet. Hij lag lekker in de Ka’aba te slapen toen…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  De knielingen van vergeetachtigheid

  Ten eerste: de knieling van vergeetachtigheid is voorgeschreven in de volgende situaties: Als de bidder de begroeting doet vóór het…
  Het Vasten
  7 oktober 2012

  Speciale regels (van het vasten) in de maand Ramadan

  Ten eerste: de verdienste van de maand Ramadan, en het vrezen voor het verbreken ervan. De Gezant van God (vrede…
  Wonderen van de Koran
  10 oktober 2012

  Wonderen van de Koran, deel 3

  DE VORMING VAN DE NEERSLAG De bovenstaande illustratie laat zien dat waterdruppels in de lucht worden losgelaten. Dit is het…
  Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De bekering van Omar

  Drie dagen nadat Hamzah zich tot de Islam bekeerde, deed Omar Ibnulkhattaab dat ook. Voordat hij moslim werd had hij…
  Ethiek
  17 juni 2018

  Het laten van datgene wat je niets aangaat

  Aboe Hoerayrah overlevert: “De Profeet zei:“Wat blijk geeft van iemands goede Islam, is dat hij datgene laat wat hem niet…

  Video's

  1 / 3 Videos
  1

  Jouw ouders

  03:29
  2

  Gratis verspreiden van Juz Amma

  01:50
  3

  سورة الملك جمال الدين الزيلعي - Surat Al Mulk Jamal Adeen Alzailaie

  08:11

  Het gebed

  Reinheid

  Aanbidding

  Geloofsleer

  De bedevaart

  De zakaat

  Ethiek

  Close