Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  Het begin van het profeetschap

  Mohammed hield ervan om zich soms dagenlang terug te trekken in een grot in de eenzaamheid van de bergen. Dan…
  De Zakaat
  7 oktober 2012

  Zakaat over de rijkdommen van delfstoffen

  De meeste schriftgeleerden zijn het erover eens dat er over delfstoffen die uit de grond gehaald worden een vastgesteld recht…
  Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De eerste openbaring

  Op een leeftijd van eenenveertig jaar tijdens de maand Ramadan was de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem,…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De wederopbouw van de Ka’aba

  Mohammed was 35 jaar oud toen de mannen van de Qoeraish besloten om de Ka’aba opnieuw op te bouwen. De…
  Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De reis naar Ta’if

  Onder deze omstandigheden vertrok de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, naar Taïf in de hoop dat de…
  De Zakaat
  7 oktober 2012

  Zakaat over de veestapel

  De belangrijkste dieren van het vee zijn: kamelen, koeien en schapen. Wij zullen eerst ingaan op de bepalingen van de…
  Het leven van de profeet
  3 januari 2017

  De emigratie naar Abessinië

  De moslims hadden het dus zwaar te verduren. De volgende stap die de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met…
  Ethiek
  6 oktober 2012

  De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

  De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Een deel van het zijn…
  Geloofsleer
  8 oktober 2012

  De Weg van de Ahl As-Soenna Wal-Jama’ah

  De weg van de mensen van de Soenna en Jama’ah is het volgen van de overleveringen van de Profeet, zowel…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De verovering van Mekka

  In de vredestijd die na het sluiten van het verdrag ontstond, stuurde de heilige profeet brieven naar de staatshoofden om…
  Reinheid
  7 oktober 2012

  De kleine wassing (wudu’)

  Ten eerste: de definitie, de rechtmatigheid en de verdienste: De kleine wassing: dat is het reinigen met het daarvoor bestemde…
  Ethiek
  6 oktober 2012

  De moslim hoort goed geïnformeerd en belezen zijn

  De moslim moet goed geïnformeerd en geleerd zijn. Kan de moslim een onwetende man zijn? Op welke manier zou hij…

  Video's

  1 / 3 Videos
  1

  Jouw ouders

  03:29
  2

  Gratis verspreiden van Juz Amma

  01:50
  3

  سورة الملك جمال الدين الزيلعي - Surat Al Mulk Jamal Adeen Alzailaie

  08:11

  Het gebed

  Reinheid

  Aanbidding

  Geloofsleer

  De bedevaart

  De zakaat

  Ethiek

  Close